Superheroes Wanted

We are happy to see you as a part of our success.

เรามีความยินดีที่จะเห็นคุณเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา

Location: Chonburi

Job Description

 • – ดูแลงานด้านความปลอดภัยภายในบริษัท
 • – ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของการทำงาน
 • – จัดทำแผนประจำปี
 • – จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
 • – จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
 • – จัดทำรายงานตามที่ราชการกำหนด
 • – ให้คำแนะนำนายจ้างเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • – เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • – มีประสบการณ์ 4 ปี เกี่ยวกับสายงานการเงินหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • – มีความรู้ด้าน การใช้วงเงิน LC , TR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • – มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี มีความซื่อสัตย์
 • – สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • – สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • – บริษัท จะพิจารณาใบสมัครเฉพาะผู้มีประสบการณ์ ด้านรายละเอียดงานเท่านั้น

สวัสดิการ

 • – อาหารกลางวัน
 • – ค่าเดินทาง
 • – เบี้ยขยัน
 • – พนักงานดีเด่นประจำเดือน
 • – ค่าข้าว OT
 • – โบนัสประจำปี
 • – ตรวจสุขภาพประจำปี
 • – ค่าทักษะ
 • – ค่าตำแหน่ง (เฉพาะบางตำแหน่ง)

Apply Now

Location: Bangkok

Job Description

 • แปลเอกสารภาษาจีน – ไทย
 • แปลที่ประชุม
 • แปลสนทนาระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • งานเจรจาสื่อสารภาษาไทย – จีน
 • ทำงานเป็นเลขา
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Apply Now

Benefits